Tuesday, April 8, 2014

New Nordic Deer & Star Stocking PatternWhen we about a year ago we published our Deer stockings, one of our customers was troubled by the fact that the amount of stitches forming the lower deer border by the ankle showed a ‘deformed’ animal. Point taken I have now changed the pattern so the decreases from knee to ankle are done all the way around narrowing each repeat when every decrease is being worked. Thus we have a stocking with a better fit i.e. not baggy around the ankle.

NYE STRØMPER
Da vi for et års tid siden lancerede vore rensdyrstrømper, generede  det en af vore kunder, at frisen med rensdyr nederst  på anklen ikke  gik op, men viste et 'deformt' dyr midt bagpå. Den kritik tog jeg til mig, så nu har jeg lavet en ny opskrift, hvor indtagninger fra knæ til  ankel foretages hele vejen rundt på visse omgange og således, at hver af rapporterne bliver smallere for hver  gang, der er blevet taget  ind. Derved opnås en strømpe med bedre pasform, som ikke poser om anklen.


Furthermore the customer found that the heel was too large. I also welcomed this criticism and created a so called ‘French Heel’ which has a beautiful fit and is more elastic around the foot.

Endvidere syntes kunden, at hælen var for stor. Også det tog jeg til mig, så i stedet byder den nye opskrift på en såkaldt fransk hæl, som  sidder smukkere og mere elastisk om foden.Our new pattern, which by the way is available in two sizes, one for men and one for ladies, now not only has a perfect fit but also a more elegant look.

Vores nye opskrift, som i øvrigt findes i to størrelser og længder, en  til damer og en til herrer, har altså nu ikke bare en perfekt pasform, men fremtræder også mere elegant.Naturally we are sending out the updated new pattern to all customers who previously have bought the pattern.

Vi sender naturligvis den nye udgave til kunder der tidligere har købt opskriften.

The patterns are available on amio, etsy and ravelry. 


Happy Knitting   Jytte

Wednesday, January 30, 2013

Atlantic Doll Sweater


It's been a long time since we have written on the blog. Not because either side of the Atlantic hasn't been knitting; but a year ago Charlotte began working full time in Activities at a senior residency in Palm Beach. That takes up most of her time, and when kids need to be transported to basketball and riding, and sleep overs and.....and.....and, time to write on the blog has been put on the back burner.

 Det er længe side, at der har været aktivitet her på bloggen. Det er ikke, fordi der ikke er blevet strikket en hel del på begge sider af Atlanten; men Charlotte fik for et års tid siden fast heldagsjob som legetante for rige gamle damer på et ollekolle i Palm Beach. Det tage rigtig meget af hendes tid, og når børnene også skal til basketball og ridning og sleep-overs og ... og... og, kniber det med
at nå bloggen også.

Here in Rørvig I have been knitting a lot, so much so that patterns needing editing are piling up. My New Year's resolution is to work through the pile, and I'm beginning with a pattern for a sweater and a pair of stockings for the America Girl Doll/ Götz Doll (18"). The pattern is available on etsy and ravelry. We call it Atlantic Sweater because the pattern and design for that style have existed for centuries on Iceland, the Faroe Islands and Denmark. When I was a girl in the forties every child and adult wore sweaters like that, to keep warm in the frigid Siberian climate so dominant back then, and wasn't it the greatest hit among the youth in the sixties and seventies?

Happy Knitting,

Jytte.

Her i Rørvig er der også blevet og bliver stadig strikket rigtig meget, således at opskrifterne nu hober sig op til korrekturlæsning.
Mit nytårsforsæt er derfor at få ryddet op i bunken, og jeg begynder med opskrift på en sweater og et par strømper til American Doll/Götz Puppe 18", som nu fås på Amio, Etsy og Ravelry. Vi kalder den Atlanterhavssweater, fordi mønster og design til den slags sweaters har eksisteret igennem århundreder både på Island og Færøerne og i Danmark. Blandt andet da jeg var barn i 1940erne, havde alle og enhver, både børn og voksne, lignende sweaters imod den sibiriske kulde, som herskede dengang, og var det ikke i 1960erne og 1970erne, at de var et stort nummer blandt unddommen?

Happy Knitting
og god fornøjelse
Jytte.


Wednesday, November 16, 2011

Nordic Stockins


Some weeks ago while I was working in the yard, my knees were cold. This brought to mind the Scandinavian Star and Deer Stockings my mother knitted for the entire family several decades ago, which Charlotte enthusiastically wrote about in "About us" in this blog. I went inside, searched though all my stuff, retrieved the old worn out socks, and began a new pair based on the ones shown in the photo below.

For et par uger siden da jeg gik og frøs om knæene under havearbejdet, kom jeg til at tænke på de skandinaviske hjortestrømper, som min mor for mange år siden strikkede til alle i familien, og som Charlotte skrev så begejstret om i "Om os" her på bloggen. Jeg gik ind, stod på hovedet i gemmerne og gik så i gang med de gamle, slidte strømper som udgangspunkt.

                             Here are the beloved stockings, so well used that Jytte
had to knit a new foot in some similar brown wool.

Her er de elskede strømper, så udslitte at Jytte blev  
nødt til at strikke en ny fod i noget ligende brun uld.

The result is a new pattern with a graph for both below and above the knee. I imagine that it is not only grannies susceptible to cold who would like the long version, but also teens and young women fashionably dressed in winter shorts/skirts. If you feel it is too much work knitting the long stocking, there is a shorter version as well. Finally you can knit just one as a Christmas Stocking for presents.

Det er der kommet en opskrift med grafisk arbejdstegning ud af, både på knæstrømper og på 'over-the-knee' strømper. Jeg forestiller mig, at det ikke kun er kuldskære mormødre, men også teenagers og unge kvinder i vintershorts, som kan have glæde af den lange udgave; men hvis man synes, at den er en ordentlig mundfuld at gå i gang med, er der også en lidt kortere udgave.
Og endelig er der mulighed for bare at strikke én som en julestrømpe til gaverne.


I had so much fun making these Nordic stockings, that I did get a little carried away, so now we offer five pairs of finished knitted stockings (one above-the-knee pair, and four below-the-knee) on www.amio.dk and www.etsy.dk. But you can also just buy the pattern.

Undervejs blev jeg så glad for strikkeriet af disse nordiske strømper, at vi nu har fem par færdig strikkede (et par af de lange og fire par knæstrømper), som vi tilbyder på www.amio.com og www.etsy.com. Men man kan også bare købe opskriften.
Monday, June 20, 2011

Reversible Scarf

Do you have stashes of yarn at home? Countless numbers of unwound skeins? Piles of unused balls overcrowding your home? Well so do I, and I thought it was about time to do something about it! One of my favorite yarns is a lace weight wool/silk blend Zehyr form Jaggerspun. Jytte has knitted several sets of lingerie and baby cardigans in this yarn as it produces a thin fabric with warm properties. Now we have several balls of different colors laying around, and it's my desire to use them up in a new project.

 Har du et stort lager af garn derhjemme? Masser af fed, der endnu ikke er vundet op? Bjerge af ubrugte nøgler, der fylder i dit hjem? Ja, det har jeg også, og så syntes jeg, at det var på tide at gøre noget ved det! Et af mine favoritgarner på lager er Zephyr, et tyndt uld-silke produkt fra Jaggerspun. Jytte har strikket adskillige sæt undertøj og baby trøjer i det, fordi det laver et tyndt textil, der holder på varmen. Nu har vi så adskillige nøgler i forskellige farver liggende, og det vill være dejligt at bruge dem i et nyt arbejde.

                                        STRIPED REVISSIBLE CHEVRON SCARF

                                      VENDBART STRIBET CHEVRON TØRKLÆDE

Because scarves are so immensely popular these days I thought it would be fitting for this left-over-yarn-project. It's a small job (we don’t want to run out of yarn), it is quick (well, knitting on size US 2/ 2.75 mm may not be the super highway method of working but it will progress at a good speed. ) Finally, I wanted a scarf that I can get to wear during the subtropical winters here in South Florida.


Siden halstørklæder er så populære for øjebliket, synes jeg, at det kunne være en god ide til dette restegarnsprojekt. Det er småt (vi skulle nødig løbe tør for garn), det går hurtigt (ja, på pinde 2.75 ikke vanvittig hurtigt, men alligevel), og endelig kunne jeg godt tænke mig et tørklæde, der ikke er for varmt i Floridas subtropiske vintre.Since I only have small amounts of each color, the scarf had to be multicolored somehow; stripes are always nice for scarves I think. The only problem is that there is usually a “wrong” side where the stripes don’t look so good. Hence the reversible striped scarf which "looks-great-on-both-sides" idea came to be.

Da jeg kun har lidt tilbage af hver farve, måtte tørklædet blive flerfarvet; striber er altid gode til tørklæder synes jeg . Det eneste problem er, at der som regel er en vrangside, hvor striberne ikke er ret pæne. Derfor opstod ideen med et stribet vendbart tørklæde-der-er-flot-på-begge-sider.

Chevron stripes in garter stitch proved to be the perfect solution for a color pattern which looks right on both sides of the work. Knitted in lightweight silk/wool for the not so cold weather. Another benefit knitting this scarf in a fine gauge is that it is more elegant than if it was made in bulky yarns.

Chevron striber i retstrikning er den perfekte løsning til et farvemønster der skal have to retsider.Strikket i let uld-silke til det ikke så kolde vejr. En anden fordel i at strikke dette tørklæde i et tyndt garn er, at det er mere elegant end hvis det var lavet i tykt garn.

Do you have some yarn that you can use for this pattern? Or maybe you would like to purchase the yarn and pattern as a kit and make your own scarf. If so, go to our "etsy" or "amio" store icon on the right.


Har du noget garn, der kan bruges til dette mønster? Eller du får måske lyst til at købe garnet og mønstret som en garnpakke og strikke dit eget tørklæde? Klik blot på amio butik ikonet til højre.


- You might even be up for creating something new out of your own stash this summer. When designing it is sometimes fun to set up guidelines beforehand like I did here, with three objectives to be achieved:
1. Material: Use some of your stash.
2. Product: A striped scarf which looks great on both the right and wrong side
    of work.
3. Use: For sub-tropical winter weather or Scandinavian spring/autumn.

- Eller du får måske lyst til at kreaere noget helt andet af din egen garn-samling denne sommer? Når man designer noget nyt kan det sometider være sjovt på forhånd at give sig selv en bunden opgave, som jeg har gjort her:

1. Materiale: noget jeg har på lager
2. Produkt: Et stribet tørklæde, der er pænt både på retsiden og vrangsiden
3. Formål: Til den subtropiske vinter eller til et skandinavisk forår eller efterår

Whatever you do, enjoy knitting in a lighter yarn during the warm months - and if you begin now, there is plenty of time to finish before autumn or winter!


Hvad du end vælger, så håber jeg, at du nyder at strikke med et lettere garn denne sommer - og hvis du starter nu, har du masser af tid til at blive færdig til efteråret eller vinteren!

Tuesday, March 29, 2011

Alpaca and Mitts

     Alpaca is a wonderful material to knit with and I have been enjoying making two sets of mittens for my two old girlfriends Kirsten and Kirsten. They both had to endure the exceptional cold winter and spring in Northern Europe, so they each got a pair of mittens for their birthdays.

    Alpakka er et vidunderligt materiale at strikke med og jeg har nydt at lave to par muffedisser til mine to gamle veninder Kirsten og Kirsten. De har begge måttet udholde endu en lang vinter og et udsædvanligt koldt forår i det kolde norden, så de fik et sæt pulsvarmere i fødselsdagsgave.


      
     Originally I was inspired by some striking green seawees I found between the rocks when we visited Bornholm last summer. It had not only a most wonderful green color beckoning life out of the grey petrified rocks, but also such a unique texture, that I had to photograph it in an attempt to own a part of this scenery. Later when I found the moss green alpaca from Du store Alpakka in Norway www.dustorealpakka.com (Tynn Alpakka color #136), I was amazed how perfectly not only the color fit, but also the how the alpaca fibers matched the texture in the seaweed. So, on with the double pointed needles until the right pattern appeared from the yarn.
    
     Oprindelig blev jeg inspireret af noget fantastisk grønt mos jeg fandt mellem klipperne da vi besøgte Bornholm sidste år. Det havde bare sådan en skøn grøn farve der skreg af liv mod de grålige forstenede klipper, og tilmed en så uforlignelig textur, at jeg måtte fotografere løs i et forsøg på at eje noget af denne forunderlige verden. Senere da jeg fandt det mosgrønne alpakka fra Du store Alpakka i Norge www.dustorealpakka.com (Tynn Alpakka farve #136), slog det mig hvor perfekt ikke bare farven var, men også hvordan alpakka fibrene matchede tangets textur. Så frem med strømpepindene til det rigtige mønster arbejdede sig frem i garnet.


                                                       INPIRATION: BORNHOLM 

     About Alpaca: It is a very soft yarn with various length of fiber depending on the quality, but most fibers have a length of 18-26 microns, which puts it in the same class as cashmere and kid mohair! It has the same absorbency as wool meaning it’s able to absorb a good deal of moisture while keeping the skin dry and warm. But contrary to wool, alpaca doesn’t contain lanolin since the alpaca doesn’t secrete lanolin like the sheep. This makes it a great alternative for people with sensitivities against wool. Because the fiber, or hair, is hollow it’s also 3 times warmer than wool and doesn’t peel. Many recommend simply hanging it in the open air to ‘dry’ clean because it contains so much sulfur it will self clean through the oxygen in the air. But if you would like to wash it use woolight or a good hair shampoo. Lay it flat to dry in the right shape (like wool) on a towel, and the knitted piece will stay nice for many years.


     Om Alpakka: Det er et meget blødt garn med forskellig fiberlængde afhænig af kvaliteten, men de fleste fibre har en længde på 18-26 microns, hvilket putter det i samme klasse som cashmere og kid mohair! Det har samme absorberingsevne som uld d.v.s.at det kan opsuge en del fugt fra huden og samtidig holde den tør og varm. Men imodsætning til uld indeholder alpakka ikke lanolin, da alpakkadyret ikke udskiller lanolin lige som fåret. Det gør det til et godt alternativ for mennesker med følsomhed mod uld. Fordi det er et hult fiber, eller et hår, er det også 3 gange varmere end almindeligt uld og fnugger ikke. Mange anbefaler at ’hænge det til rensning’ i den fri luft istedet for at vaske det, da det indeholder så meget sulfur at de renser sig selv via ilten i luften. Men vil du gerne vaske det så brug woolight eller en god hårshampo. Læg det flat til tørre i den rigtige facon (ligsom uld) på et håndklæde, så vil det holde sig pænt i mange år.

Saturday, January 29, 2011

Welcome to the Royal Twins

One week old Danish Royal twins 2011

Jytte: Denmark has yet again entered into a royal frenzy! This includes the media and most of the population, including me! 
Because on this grey, foggy January afternoon their Royal Highnesses Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary introduced their twin prince and princess to the public. They were born last Saturday but didn’t leave the Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital - until today because thad jaundice.

Jytte: Så er Danmark gået i royalt selvsving igen! Alle medierne og det meste af befolkningen inklusive migselv! For på denne tunge, tågede januareftermiddag præsenterede Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary deres tvillingeprins- og prinsesse, som blev født i lørdags, og først i dag kom hjem fra Rigshospitalet, fordi den lille prins har haft gulsot.

We are familiar with that in our family since among my lovely princes and princesses (grandchildren) we also have a set of twins, a boy and a girl, also with parents of different nationalities. Just like the royal babies, our set saw the light of dawn at Rigshospitalet in Copenhagen, but that was 12 years ago, and our princess also had jaundice and needed to go in the light box for treatment.

Det kender vi godt her i familien, for blandt mine seks dejlige prinser og prinsesser (læs børnebørn) har vi også et tvillingepar, en dreng og en pige, også med forældre af hver sin nationalitet. Som de kongelige babier begyndte de ligeledes deres tilværelse på Riget i København, men for tolv år siden, og vores prinsesse havde også guldsot i nogle dage, så hun måtte i lysbehandling.       


                                One week old Talitha and Gabriel 1998

Below my twins are about 19 months old playing in some knitted sweaters I made for them. What ever happened to these lovely sweaters?
Charlotte: They were passed down to Ole's kids: Kathrine, Rasmus and Hans.  

Nedenfor leger mine tvillinger ca. 19 mdr. gamle i nogle trøjerjeg strikkede til dem. Hvad blev der egentlig af dem?
Charlotte: De gik videre til Oles børn: Kathrine, Rasmus og Hans.
A couple of years ago we made a pattern and a knitting kit for baby cardigans in Zephyr (wool/silk) which we sell in our etsy store (see link on the right). Now I have been knitting another little pink and baby blue cardigan to be sent to Royal Court at Amalienborg in Copenhagen with our heartfelt congratulations!

For et par år siden lavede vi opskrift og kit til babytrøjer i Zephyr uld/silke blanding, som vi snart tilbyder i vores butik på www.amio.dk (se i højre spalte) og på det sidste har jeg haft gang i strikkepindene igen og strikket en lille lyserød trøje og en ditto i lyseblå, som nu bliver sendt til Hoffet på Amalienborg i København med vore allerbedste lykønskninger til dem allesammen derinde.

TIL LYKKE, TIL LYKKE

Jytte

          Royal cardigans for him and her - still unnamed Prince and Princess.

Update: The twins were baptized (on my twins birthday April 14th) Vincent Frederik Minik Alexander and Josephine Sophia Ivalo Mathilda.
Updatering: Tvillingerne blev døbt (på mine tvillingers fødselsdag den 14.april)
Vincent Frederik Minik Alexander and Josephine Sophia Ivalo Mathilda.
NEW color version: Gray and blue

Sunday, December 5, 2010

Juletide...Juletiden er atter over os

Charlotte: Christmas time is drawing near again. Today is the 2nd of December and I am, once more, behind decorating and preparing for the season. The advent wreath is half done, I made the wreath from fir branches and we had the one candle lit this past first Sunday in Advent. But I still need to decorate it. The situation with the calendar light is much worse! My 12 year old son, who takes a keen interest in times and seasons – and moreover processes an unyielding need to have these events take place in a most proper order, has reminded me several times to go to storage to find Christmas decorations and the calendar candle. We saved one from last year where we were so lucky to have two visitors from Denmark each bringing a candle with them. You cannot buy these calendar candles in America, kind of strange considering the creativity of the American businessmen.Charlotte: Juletiden er atter over os. I dag er det den anden december, og jeg er igen lidt bagud med juleriet. Adventskransen er halvt færdig, jeg har kransen, og et lys var da tændt i søndags på første advent, men vi mangler stadig at dekorere den. Langt værre er det med det manglende kalenderlys! Min 12 årige søn, som har utrolig meget tjek på tider og begivenheder - og frem for alt en urokkelig sans for korekt rækkefølge af disse begivenheder - rykker mig endnu en gang for at hente julepynt og kalenderlys der er opmagasineret et andet sted i byen. Vi har gemt et lys fra sidste år, hvor vi var så heldige at have to besøgende fra Danmark, der hver bragte et. Der findes endnu ikke kalenderlys på det amerikanske marked, hvilket kan undrer en når man tager den kreative amerikanske forretningssans i betragtning.
However we are ahead of the game in some areas. We have been weaving Danish Christmas hearts with the kids since early November. They now have their own page on etsy where they are for sale.

Men på nogle områder er vi faktisk på forkant med juleriet. Vi har flettet juehjerter i stor stil, og børnene har deres egen etsy side hvor de er til salg.
When Jytte was here last Christmas, she knitted a mini sweater to hang on the Christmas tree. It is of course red (but flecked) with a braided panel and raglan sleeves. We used a pipe cleaner to make a hanger. The pattern in English and Danish is available for free in the right hand menu.

Da Jytte var her sidste jul, strikkede hun en lille sweater til at hænge på juletræet. Den er selvfølgelig julerød (men med nister), strikket med raglanærmer og en snoning midt for. Vi har brugt en piberenser til at lave en bøjle til at hænge den på. Opskriften er i menuen til højre.

Jytte: I have just seen on Swedish TV that a strong Polar wind form NE Russia is going to envelop us for a while. So it seems like we have to prepare for another freezing cold and snowy winter – and it has already started! So I have been working on my thin knitting needles because my lingerie in Zephyr (half wool, half silk) is just the thing for this kind of weather. Out in the countryside in old houses like mine, it can get quite nippy in the morning when the fire in the wood stove has died down during the night. Not even an electric heat pump can warm up the house without a meter runaway. This is when an ultra thin set of lace underwear makes a remarkable difference. It is so thin that you can still wear close fitting clothes even though you are wearing a second set of underwear. So I have been knitting. I have a sister and a couple of girl friends who have established themselves in the countryside like me, and I think they would love underwear like this for Christmas. Of course there is a limit to how much I can knit but a couple of them are knitters so they can have a knitting kit instead. This also served as the perfect opportunity to finish a new model. It has been requested that we make an underwear pattern for beginning lace knitters. Three of the kits http://www.etsy.com/shop/danishknitdesign?section_id=5361849 we offer (HANNE, LOUISE and JYTTE) are for experienced to advanced knitters, CHARLOTTE is less demanding, but still our customers would like to see an easy model. KAREN is it, knitted in the round in an easy clover pattern. The ”undershirt” is a camisole knitted as a tube with the clover pattern featured across the bust. The shorties are knitted in the allover clover pattern also on a circular but the gussets are in stockinette stitches; uncomplicated knitting in a cute model in vanilla with ice blue edging.
Jytte: Jeg har lige set på svensk tekst tv, at vi i lang tid får polarvind fra nordøst i Rusland, og at vi derfor nok skal belave os på en lige så kold og snerig vinter som sidste år, og den er jo allerede godt i gang! Så nu har jeg haft gang i de tynde strikkepinde. Mit undertøjsstrik i Zephyr (halv uld halv silke) er nemlig genialt, når jeg fuldstændig uden beskedenhed overhovedet selv skal sige det! Ude på landet i gamle huse som mit kan det nemlig være lidt køligt om morgenen, når brændeovnen er gået ud sent på natten, og Ikke engang en nymodens elektrisk varmepumpe kan varme tilstrækkeligt op alene, uden at el-måleren løber helt løbsk. Her er det så, at et ultratyndt sæt undertøj i kniplingsmønster gør underværker. Faktisk fylder det så lidt, at selv med almindeligt undertøj inderst inde kan man have kropsnært tøj på. Altså, jeg har haft gang i strikkepindene. Jeg har en søster og et par veninder, der har indrettet sig på landet ligesom mig, og jeg tror, at de vil blive rigtig glade for at få sådan noget undertøj i julegave. Naturligvis er der grænser for, hvor meget jeg kan nå at strikke; men et par af dem kan da strikke selv, så de kan få kits at fornøje sig med.
Det var så også anledning til at lave en nye model færdig. Vi er blevet anmodet om at lave en undertøjsopskrift for begyndende kniplingsstrikkere.Tre af de kits http://www.etsy.com/shop/danishknitdesign?section_id=5361849, vi tilbyder HANNE, LOUISE
, og JYTTE er for dem, som har nogen erfaring. CHARLOTTE kræver lidt mindre; men nogle af vore kunder har altså efterlyst et sæt, som skulle være nemt at gå til. Det er blevet KAREN strikket på rundpind og med et meget enkelt kløvermønster. ”Undertrøjen” er en corsage, d.v.s. et glatsrtikket rør med kløverhulmønster over barmen. Trusserne er også strikket på rundpind i kløvermønstret, men med glatstrikkede kiler i skridtet. Altså ikke kompliceret strikning, men en supersød model i vanilje med lyseblå kanter.


The camisole needs a pair of shoulder strops sewn on. The shorties just need to have the gussets sewn together in the crotch.

Corsagen mangler at få et par skulderstropper påsyet og trusserne skal blot syes sammen i skridtet og have en elastik i taljen.Notice the clover pattern detail above the gusset.Bemærk detaljen med et enkelt kløvermønster ovenover udtagningskilen.