Thursday, February 5, 2009

Winter weather and knittings

Rørvig in the winter.

Jytte: I hate January and February in Denmark! Because of the weather. But since a positive attitude helps you through difficultie, I also thank my Lord and Maker for not being one of my ancestral mothers three or four hundred years ago. They lived on Amrum, a small island off the western coast of Southern Jutland/Germany, and like us they probably got through the dark winter months by knitting aided by artificial light. Light not from bulbs or diodes but from lamps fed by whale oil supplied by their whale hunting men at Lofoten, exercising their dangerous job with harpoons shot from small rowboats. Add to this their uncertainty in knowing if they or their land would be lost to the sea when the massive winter storms pressed enormous volumes of water through the Channel between France and England.


Jytte: Jeg afskyr januar og februar i Danmark! Men eftersom man bedst kommer igennem ubehageligheder ved at være positiv, takker jeg også min Gud og Skaber for, at jeg ikke er en af mine formødre, som levede for tre eller fire hundred år siden på Amrum, en lille ø ude i Vadehavet vest for Sønderjyllands/Tysklands kyst. Ligesom os, der lever i det mørke Nord i dag, strikkede de sig sikkert gennem mange mørke timer ved kunstigt lys, dog hverken fra glødepærer eller dioder, men fra tranlamper, som deres mænd skaffede brændstof til som hvalfangere på Lofoten, hvor de udøvede deres farlige erhverv med harpuner fra små robåde.Og om vinteren vidste de aldrig, om de eller deres land ville blive skyllet væk af de vældige vandmasser, som de frygtelige vinterorkaner pressede igennem Kanalen mellem Frankrig og England.

It never gets quite that bad where I live. We do have a hard-set SW wind today, and it whips around the house, but although my small peninsula between the Kattegat Sea and the Issefjord is not much larger than four or five square kilometers, we never get severely flooded; probably because Funen and Jutland protect us. But it is really cold today! The stove gulps up wood. It makes a pleasant sound and sight through the glass door, a favorite pass time of your subtropical children, Charlotte. Så galt går det trods alt aldrig, hvor jeg bor. Ganske vist huserer der en strid sydvesten vind i skrivende stund, og den piber om hushjørnerne; men selv om den lille halvø her imellem Kattegat og Issefjorden vel næppe er større end 4-5 kilometer, skyller vi aldrig væk og har faktisk heller aldrig alvorlige oversvømmelser - vel sagtens fordi vi ligger i læ bag Fyn og Jylland. Det er altså hundekoldt i dag. Brændeovnen sluger en masse brænde, og flammerne knitrer lystigt bag det hærdede glas i lågen sådan, som dine subtropiske børn synes er så hyggeligt, Charlotte.
Charlotte: Yes, when it is really cold in the North, we get the kind of weather that I like here in South Florida - sweater weather for outdoor wear that is. This winter we have actually had more days than usual where wearing a sweater outside isn't enough and would have liked the warming heat from a wood burning stove. I do love the winters here ..... but summers, that is another story!
Charlotte: Ja, når det er koldt nordpå, får vi det rigtigt dejlige vintervejr, som jeg kan lide her i det sydlige Florida, sweatervejr, sweater som overtøj altså!. Og ja, der har faktisk været flere dage end normalt denne vinter, hvor sweateren ikke har været nok og hvor vi gerne ville have haft den dejlige varme fra en brændeovn. Men vinteren her, den elsker jeg ..... sommeren, men det er en anden historie!
Florida in the winter
Jytte: Most of my day is spent wrapped in a blanket "doing armchair gardening", reading Proust or Thomas Mann and .....knitting of course. While the stitches are adding up a new lace pattern on my sample, I'm mentally designing new models for the spring. This time it's baby clothes inspired by the fact that Prince Joachim and his French wife, princess Marie are expecting a baby in May.We are so ecstatic about our royal family here in Denmark and happy to copy them; but since a lot of babies do get born in May anyway, we're anticipating that many expectant mothers and grandmothers would like to knit some light summer cardigans for the new world citizens.

Jytte: Det meste af tiden tilbringer jeg svøbt i en plaid med "armchair gardening", Proust- eller Thomas Mann læsning og ......strikning naturligvis. Mens maskerne føjer sig til hinanden på en prøveklud med et nyt hulmønster, arbejder jeg inde i hovedet på nye forårsmodeller - denne gang babytrøjer inspireret af, at Prins Joachim og hans franske kone Prinsesse Marie, venter barn til maj. Vi er jo så glade for vores dronningefamilie her i Danmark og efterligner dem gerne; men der kommer i det hele taget en masse børn til verden i maj, så vi forestiller os, at mange vordende mødre og bedstmødre vil få lyst til at strikke lette sommertrøjer til de nye verdensborgere.


Pattern for Baby knit in Zephyr wool/silk
Charlotte: I'm working on a gift long due; a pair of wrist warmers for my good friend. The yarn is 100 % cashmere, so soft and warm. I have been rubbing the yarn in front of a movie on tv in order to determine if it fluffs. It mustn't fluff! That's what her old angora warmers did. Lene plays flute in the old and often cold Danish churches, so she needs her wrists warm without the distracting fluff flying about her face. I have to make them in black because musicians always wear black when they play at concerts, very elegant, but for the purpose of photographing for our blog, it can be difficult to actually see the lace pattern.
Charlotte: Og jeg begyndt på en længe lovet gave; et sæt pulsvarmere til min gode veninde. Garnet jeg bruger er 100% cashmere, så blødt og varmt. Jeg har siddet og nulret det foran en film i fjernsynet for at se om garnet fnugger. Det må det nemmelig ikke! Det var problemet med hendes gamle i angora. Lene spiller fløjte i de gamle og ofte kolde danske kirker, så hun har brug for at holde håndledene varme uden fnug der flyver rundt om ansigtet og irriterer! De skal selvfløgelig strikkes i sort for musikere har jo altid sort på når de spiller koncert, meget elegant, men på fotografierne til vores blog kan det nok være lidt svært at se hulmønstret.
Wristwarmers in 100% Cashmere/ Pulsvarmere
I have used an old lace pattern which I found in Gyldendals Sy og håndarbejdsbog (Danish handiwork encyclopedia) from 1961. It's also in the English/American book: Traditional Knitting Patterns from Scandinavia, British Isles, France, Italy and other European Countries by James Norbury. Published by Dover Publications. Traveling Vine it's called.
Jeg har brugt et hulmønster som jeg fandt i Gyldendals Sy og håndsarbejdsbog fra 1961men det er også i den engelsk/amerkanske bog: Traditional Knitting Patterns from Scandinavia, British Isles, France, Italy and other European Countries af James Norbury, Dover Publications. Han kalder det Traveling Vine.
No comments: