Monday, December 21, 2015

Christmas Barbie Sweater
Engang strikkede jeg en lille, rød Barbiesweater, og eftersom det var lige før jul, fandt Charlotte på at hænge den på en bøjle lavet af en piberenser og indlemme den i julestræspynten. Den idè fik vi megen respons på her på vores blog, så da jeg forleden ryddede op i garnrester og legesager, søm børnebørnene for længst er vokset fra, fik jeg lyst til igen at strikke dukketøj/juletræspynt.

A while back I knitted a small red Barbie sweater, and since it was just before Christmas, Charlotte thought of hanging it on a pipe cleaner as a decoration for the tree. We received some nice feedback for it here on our blog, so when I sorted through yarn and the toys the grandchildren long have outgrown, I thought of making doll clothes/Christmas decorations again.
Garnet, som er brugt, fører Rowan desværre ikke mere; men andre garner kan naturligvis anvendes. De skal blot have en vis ‘tyngde’ og strikkes på pinde lidt tyndere, end man ellers ville bruge til det pågældende garn, så der bliver hold i resultatet, og det præsenterer sig pænt.

The yarn we used from Rowan is discontinued unfortunately, but other yarns can be used of course. It only needs to have a certain ‘weight’ to it, and to be worked on finer needles than you would normally use in order for the sweater to ‘hold up’.

I gemmerne var der også en masse såkaldte Grønlandsperler, dvs småbitte glasperler, som jeg strøede ud over sweaterkjolerne dels som bling-bling-effekt dels for at aflede opmærksomheden fra sammenstrikninger af masker

Hidden I also found tiny glass beads that I worked into the sweater dresses partly as a bling effect, partly to hide decreases of stitches.OPSKRIFT:

Sweaterkjolen er strikket rundt på strømpepinde nr 3 af 25 g 4-trådet garn, og desuden har jeg som sagt brugt nogle glasperler samt sytråd og en tryklås. Dertil kommer event. en piberenser til bøjle, eller hvis en sådan ikke kan skaffes, et par småpinde, som surres sammen med (sy)tråd.

ÆRMER:  Slå 16 m op på 2 strømpep og str 14 p gl-str, idet de første 2 p str en smule strammere end resten af arb. Luk 3 m af i begynd af de flg 2 p. Der er 10 m på p. Lad ærmerne hvile og str

BULLEN:  Slå 48 m op på 4 strømpe-p og str 2 omg ribbort (2R, 2VR) x12 en smule strammere end resten af arb. Fortsæt arb i R-str, idet der på hver 4. omg tages 1 m ind forskellige steder på omg således:

 4. omg: 6R, 2Rsm, (10R, 2Rsm) x 3, 4R
 8. omg: 2Rsm, (9R, 2Rsm) x 3, 9R
12. omg: 5R, 2Rsm, (8R, 2Rsm) x 3, 3R

Der er 36 m på omg. Str 3 omg lige op. Næste omg str: * 1R, tag 1R ud, 17R, 1R ud, *, gentag fra * til *; der er 40 m på omg. Str 4 omg lige op. På næste omg lukkes der af til ærmegab: Tag 2 m tilbage, * luk 4R af, 15R *, gentag fra * til *; der er 32 m på p. 
Saml bulle og ærmer samtidig med at der laves slids i ryggen, dvs at arb herefter str frem og tilbage i gl-str således: 16R (= bulle), 10 R (= ærme), 8R (=halv bulle), slå 3 nye m op til underfald, 8R (= halv bulle),10 m (= ærme); der er 55 m på p. Str 7 p lige op og begynd indtagninger til åget, idet der startes ved venstre side af slidsen i ryggen således:

 6. p: 7R, 2Rsm, 8R, 2Rsm, 14R, 2Rsm, 8R, 2Rsm, 10R
 8. p: (3R, 2Rsm) x 10, 1R
10. p: 5R, 2Rsm, (6R, 2Rsm) x 4, 2R
12. p: (2R, 2Rsm) x 8, 4R

Der er 28 m på p. Str en smule strammere end det øvrige arb 2 p ribbort 2VR, 2R, idet der på 1. p str 2m sm 6 gange jævnt fordelt over omg. Luk de resterende 22 m VR af.

MONTERING:  Sy ærmerne og ærmegabene sm m madrasst (se evt. Vores post andetsteds på bloggen), fæstn slidsens overfald oven på underfaldet m et par sting, sy tryklås i nakken, sy eventuelt perler i grupper på to eller tre og enkeltvis skønsomt fordelt oven på sammentagne m, hæft alle løse ender på VRS af kjolen.

FORKORTELSER:  arb = arbejde; evt = eventuelt;  g = gram; gl = glat; m = maske(r) eller med; msm = masker sammen; nr = nummer; omg = omgang(e); p = pind(e); R = ret; Rsm = ret sammen; sm = sammen; str = strikke eller strikning; VR = vrang; VRS = vrangside  


PATTERN:

The sweater dress is worked in the round on dpn #3 (US), about 1 oz of sport weight yarn, a few glass beads as mentioned, sewing thread and a small snap. Additionally a pipe cleaner can be used as a hanger, or alternatively a few sticks held together with sewing thread.

SLEEVES: CO 16 sts onto 2 dpn and work the 14 rows of stockinette sts, working the first 2 rows a bit tighter than the rest of the work. BO 3 sts in the beg of the foll 2 rows, leaving 10 sts on the n. leave the sts and work

BODY: Co 48 sts onto 4 dpn and work 2 rnds of rib (K2,P2) x 12 a bit tighter than the rest of the work. Cont in K sts, dec 1 st on every 4 rnd like this:
4 rnd: K6, K2tog, (K10, K2tog) x 3, K4
8 rnd: K2tog, (K9, K2tog) x 3, K9
12 rnd: K5, K2tog, (K8, K2tog) x 3, K3

There are 36 sts on the rnd. Cont 3 rnds without dec. Next work: *K1, inc 1 K-wise, K17, inc 1 K-wise*, rep from * to *, there are 40 sts on the rnd. Cont 4 rnds without dec. BO on next rnd for arm holes: Go 2 sts back, *BO4 K-wise, K15*, rep. from * to*; there are 32 sts on the rnd.
Connect body and sleeves and at the same time make a slit in the back, now working back and forth in stockinette sts this way: K16 (=body), K10 (=sleeve), K8 (=half body), CO 3 new sts (band for slit), K8 (half body), K10 (=sleeve); there are 55 sts on the n. Work 7 rows, begin dec starting by the left side of slit on back this way:

6 row: K7, K2tog, K8, K2tog, K14, K2tog, K8, K2tog, K10
8 row: (K3, K2tog) x 10, K1
10 row: K5, K2tog, (K6, K2tog) x 4, K2
12 row: (K2, K2tog) x 8, K4

There are 28 sts on the n. Work 2 rows rib (P2, K2) a bit tighter again while on the 1st row K2tog 6 times evenly spaced. BO P-wise the rem 22 sts.

FINISHING: Sew sleeves and sleeve holes together with mattress sts (se our blog post about it elsewhere on the page), with a few stitches, sew top slip on top of bottom slip at the end of the slip, and sew on snap on the top. Sew on glass beads in groups of two or three and singularly on the front on top of dec sts. Darn all ends on the ws of work.

ABBREVIATIONS


BO=bind off; CO=cast on; dpn=double pointed needles; K= knit; K-wise=knit wise; P=purl; rnd(s)=round(s); n=needle; st(s)=stitche(s); 

Monday, October 19, 2015

Napoli Halter Top


When I was a young child I found my mom's dresses from the 50'ties to be very cool. We used to play dress-up wearing them, imagining that we were fine young ladies. Later when I was a teen and well into my twenties, I got into wearing vintage clothing from the 40'ties. Now, another generation is repeating the pattern (don't we all end up doing exactly that!); my 17 year old daughter has revived my funky late 90'ties red and yellow patterned pants. We updated them by shortening the legs with cuffs that look like they are casually folded up. The waistline is high and the legs loose so she needed something short and sassy to complete the outfit. 

Da jeg var barn, syntes jeg, at min mors kjoler fra halvtredserne var meget skønne. Vi plejede at klæde os ud i dem og lege, at vi var fine damer. Senere fra da jeg blev teenager og op til langt ind i tyverne gik jeg i vintagetøj fra fyrrene. Nu er der en ny generation der gentager mønstret (ender vi ikke alle med at gentage hinanden!); min syttenårige datter har genoplivet mine funky rød-og gulmønstrede bukser fra sidst i halvfemserne. Vi opdaterede dem lidt ved at korte dem af med opslag der er syet sammen, så de ser ud, som om de er bare er foldet op. Bukserne har høj talje og er lidt løse i snittet, så hun havde brug for en kort og fræk top til at fuldende billedet. She doesn't want to dress like anybody else, which is fun when mom is a designer, so I came up with something that fits a young creative artist like her: a short halter top with a wide band that is a little more unusual than the regular rib. Talitha is happy with the result and wore it for the first time to a spoken word and music performance she was part of at C Street Cafe in West Palm Beach last month. 

Hun vil gerne klæde sig anderledes, hvilket er inspirerende, når mor er designer, så jeg fandt på noget, der passer til en ung kreativ kunstner som hende: en kort soltop med åben ryg og et ribbånd, der er lidt mere spænndende end en almindelig rib. #Talitha er meget tilfreds med resultatet, og havde den på for første gang til en spoken word og musik forestilling hun var med i  sidste måned på #C Street Cafe i West Palm Beach, Florida. If you don't care to show your belly, the rib band can be longer. The pattern is ready now with sizes ranging from XXS (shown) to L.

Hvis du ikke har lyst til at vise maven strikkes ribbåndet bare højere. Opskriften er færdig nu og fås i størrelse XXS til Large.
Wednesday, November 26, 2014

Pattern sale

Black Friday - and Saturday and Sunday 25% off all 

patterns on our Ravelry website


Friday, September 26, 2014

Adult Version of TALITHA Yoke Vest


    The project is finally finished! We have had multiple requests for an adult version of the TALITHA Yoke Vest I made for my daughter five years ago. Now the adult version of the pattern in five sizes ranging from XS to XL is here!

    Så er projektet endelig færdigt! Vi har fået adskellige henvendelser om at lave en voksen udgave af den TALITHA  vest med bærestykke, jeg strikkede til min datter for fem år siden. Nu er voksenudgaven i fem størrelser fra XS til XL endelig færdig!


         TALITHA adult in "Sea Foam"       "Havskum"

    It was a huge undertaking; it took countless hours of calculating and knitting, making corrections, and checking stitches for all the sizes over and over again. But it was a labor of love and so worth it in the end.

    Det var et større project. Adskellige timer er gået med at strikke og regne, omregne, korrigere, og tjekke maskeantal for alle størrelser om og om igen. Men det var det værd.

    We have decided to make the design available as a stand-alone pattern as well instead of only offering it as a knitting kit. There are lots of great yarns out there that can work for this pattern, and my original concept of using Louets Merino Wool to create a 110% scratch free vest (because it was made for a child), may not apply in the same degree for an adult. Besides, so many people are allergic to the lanolin in wool, so they should have an option to substitute the yarn.

     Vi har besluttet også at lave designet tilgængeligt som selvstændigt mønster i stedet for kun at tilbyde det som garnpakke. Der er mange andre garner på markedet, der kan bruges til denne opskrift, og mit oprindelige koncept med at bruge Louets Merino uld til at strikke en 100% kradsefri vest (fordi den var til et barn), er nødvendigvis ikke så vigtig for en voksen. Desuden er der mange mennesker, der er allergiske over for lanolinen i uld, og disse mennesker bør også have muligheden for at finde et egnet garn til at strikke deres egen vest.


The pattern for women in English can be purchased here  


Opskriften til kvinder på dansk kan købes her: http://www.amioamio.com/da/produkt/151555/                         TALITHA in "Willow"     "Pil"


                                                TALITHA in "Aqua" color combination


    Traditionally wool has always been preferred for color stranding because of its elasticity and ability to retain the shape well, but there are many other yarns on the market that can be substituted provided the knitting gauge and drape also will be taken into consideration. Alpaca for example has a good elasticity, whereas cotton has none! Another aspect that changes drastically in substituting Gems with the suggestions below is the brightness. These yarns are more muted than the bright Gems Sport, but I think that it may turn out to be an asset for adults.

    Traditionelt set har uld altid været at fortrække til mønsterstrik pga dens elasticitet og evne til at holde formen; men der er mange andre garnkvaliteter, der kan bruges, hvis strikkefastheden og den måde, det  opskrikkede falder på, også tages i betragtning. Alpaca fx har god elasticitet i modsætning til bomuld! Et andet forhold, der drastisk ændrer udeseendet på vesten, er, at Gems farver er meget klare, hvorimod garnforslagene nederst her er mere afdæmpede, men det kan nu være en fordel, når vesten skal være til en voksen . 

Blue Sky 100% Baby Alpaca with a gauge of 5-6 sts = 1" on US 3-5/3.5-4 mm
See website for additional colors: blueskyalpacas.comFibre Company Road to China Light: 65% Baby Alpaca/10% Cashmere/10% Camel/15% 
See website for additional colors:www.thefibreco.com
Classic Elite Fresco:  60% Wool/30% Baby Alpaca/10% Angora with a gauge of 6½ sts/inch on US 5/4 mm. See website for additional colors: http://www.yarn.com

    The gauge in TALITHA: Two color stranded knitting from diagram A on 3,5 mm/US 3: 16 sts x 24 rows = 6.5 cm/2 ½ in by 8.5 cm/3 ½ in.    When substituting yarn for the vest, it is extremely important to keep changing needles (going down a size) until you come very close to the gauge. We find that most needle recommendations from yarn companies result in a too loosely knitted piece, which affects its ability to retain the shape.


    Strikkefastheden for TALITHA: Mønsterstrik i to farver fra Diagram A på rndp. 3,5 mm:
16 m x 24 rækker: 6,5 cm x 8,5 cm.    Når garn ændres i denne vest, er det meget vigtigt at blive ved med at skift pinde (gå ned i størrelse), indtil du er meget tæt på den korrekte strikkefasthed. Vi synes, at de fleste pindeangivelser på banderolen resulterer i et løst strikket materiale, hvilket giver et uformeligt udtryk.


If you are making the TALITHA Vest in different yarn and you are happy with the outcome, send us some pictures and we will be happy to post them here.


Har du lavet TALITHA vesten i et andet garn, og er du stolt af resultatet, vil vi meget gerne poste nogle billeder af den. Wednesday, August 13, 2014

Update on SAXILD Summer top in Cotton


                                                       Top in black

We finally finished the pattern in English for this summer top. I have been wearing it quite frequently here in Florida for some years now ( during winters as well actually), and it has become a standard part of my warderobe with black shorts or a black skirt. It becomes a bit dressy with the skirt and some black high heeled shoes, but can also be casual with a pair of shorts. It has received lots of compliments, too, not being your average Florida top!                                    
   Vi er endelig blevet færdige med opskriften på engelsk til denne sommerbluse. Jeg har haft den på mange gange her i Florida i løbet af de sidste fire somre (ja, og vintre for den sags skyld), og den er blevet del af basisgarderoben med sorte shots eller nededel til. Den kan være sporty med shorts eller være til finere brug med nederdel og et par højhælede sko. Blusen har høstet mange komplimenter. Det er jo ikke den mest typiske Floria top!

                     Jytte's version in brown                      

    We used LUXOR EXTRA FINO/bmz 100% Egyptian mercerized 2 ply cotton from BC Garn in Denmark. It is still available at www.garn.dk. Another option is Alba pictured below, and it might be a little softer than Luxor.
The gauge is 26 to 34 sts = 10 cm/4 inches on needle size 2.5 mm/US 2½ - 3.5 mm/US 3 or 4.
Our pattern calls for : 28 sts X 38 rows on 3 mm/US 3 = 10 x 10 cm/4 x 4 in, so give it a try.
    
Vi har brugt LUXOR EXTRA FINO-bmz 100 % egyptisk merceriseret 2-trådet bomuld fra BC Garn i Kolding.  Garnet fås stadig Så vidt jeg ved, men jeg tror at Alba, der vises på billedet nedenunder, vil være en god erstatning, og det virker også lidt blødere.
Strikkefastheden er mellem 26-34 masker = 10 cm på en 2,5 eller 3 strikkepind. Vores SAXILD mønster har en strikkefasthed på 28 m = 10 cm, så prøv det!

       
BC Garn is on www.ravelry.com as www.garn.dk, the link is here:

 The SAXILD pattern in Danish or English is available here: 

                         I really like these summer colors!         


Tuesday, April 8, 2014

New Nordic Deer & Star Stocking PatternWhen we about a year ago we published our Deer stockings, one of our customers was troubled by the fact that the amount of stitches forming the lower deer border by the ankle showed a ‘deformed’ animal. Point taken I have now changed the pattern so the decreases from knee to ankle are done all the way around narrowing each repeat when every decrease is being worked. Thus we have a stocking with a better fit i.e. not baggy around the ankle.

NYE STRØMPER
Da vi for et års tid siden lancerede vore rensdyrstrømper, generede  det en af vore kunder, at frisen med rensdyr nederst  på anklen ikke  gik op, men viste et 'deformt' dyr midt bagpå. Den kritik tog jeg til mig, så nu har jeg lavet en ny opskrift, hvor indtagninger fra knæ til  ankel foretages hele vejen rundt på visse omgange og således, at hver af rapporterne bliver smallere for hver  gang, der er blevet taget  ind. Derved opnås en strømpe med bedre pasform, som ikke poser om anklen.


Furthermore the customer found that the heel was too large. I also welcomed this criticism and created a so called ‘French Heel’ which has a beautiful fit and is more elastic around the foot.

Endvidere syntes kunden, at hælen var for stor. Også det tog jeg til mig, så i stedet byder den nye opskrift på en såkaldt fransk hæl, som  sidder smukkere og mere elastisk om foden.Our new pattern, which by the way is available in two sizes, one for men and one for ladies, now not only has a perfect fit but also a more elegant look.

Vores nye opskrift, som i øvrigt findes i to størrelser og længder, en til damer som fås her fra ravelry: buy now og en til herrer, som fås her: buy now har altså nu ikke bare en perfekt pasform, men fremtræder også mere elegant.
Naturally we are sending out the updated new pattern to all customers who previously have bought the pattern.

Vi sender naturligvis den nye udgave til kunder der tidligere har købt opskriften.

Besides the link to ravelry above, the patterns are also available on amio in Danish and on etsy in English. 


Happy Knitting   Jytte

Wednesday, January 30, 2013

Atlantic Doll Sweater


It's been a long time since we have written on the blog. Not because either side of the Atlantic hasn't been knitting; but a year ago Charlotte began working full time in Activities at a senior residency in Palm Beach. That takes up most of her time, and when kids need to be transported to basketball and riding, and sleep overs and.....and.....and, time to write on the blog has been put on the back 
burner.


 Det er længe side, at der har været aktivitet her på bloggen. Det er ikke, fordi der ikke er blevet strikket en hel del på begge sider af Atlanten; men Charlotte fik for et års tid siden fast heldagsjob som legetante for rige gamle damer på et ollekolle i Palm Beach. Det tage rigtig meget af hendes tid, og når børnene også skal til basketball og ridning og sleep-overs og ... og... og, kniber det med
at nå bloggen også.

Here in Rørvig I have been knitting a lot, so much so that patterns needing editing are piling up. My New Year's resolution is to work through the pile, and I'm beginning with a pattern for a sweater and a pair of stockings for the America Girl Doll/ Götz Doll (18"). The pattern is available on etsy and ravelry. We call it Atlantic Sweater because the pattern and design for that style have existed for centuries on Iceland, the Faroe Islands and Denmark. When I was a girl in the forties every child and adult wore sweaters like that, to keep warm in the frigid Siberian climate so dominant back then, and wasn't it the greatest hit among the youth in the sixties and seventies?

Happy Knitting,

Jytte.

Her i Rørvig er der også blevet og bliver stadig strikket rigtig meget, således at opskrifterne nu hober sig op til korrekturlæsning.
Mit nytårsforsæt er derfor at få ryddet op i bunken, og jeg begynder med opskrift på en sweater og et par strømper til American Doll/Götz Puppe 18", som nu fås på Amio, Etsy og Ravelry. Vi kalder den Atlanterhavssweater, fordi mønster og design til den slags sweaters har eksisteret igennem århundreder både på Island og Færøerne og i Danmark. Blandt andet da jeg var barn i 1940erne, havde alle og enhver, både børn og voksne, lignende sweaters imod den sibiriske kulde, som herskede dengang, og var det ikke i 1960erne og 1970erne, at de var et stort nummer blandt unddommen?

Happy Knitting
og god fornøjelse
Jytte.


The pattern is available here: