Monday, December 21, 2015

Christmas Barbie Sweater
Engang strikkede jeg en lille, rød Barbiesweater, og eftersom det var lige før jul, fandt Charlotte på at hænge den på en bøjle lavet af en piberenser og indlemme den i julestræspynten. Den idè fik vi megen respons på her på vores blog, så da jeg forleden ryddede op i garnrester og legesager, søm børnebørnene for længst er vokset fra, fik jeg lyst til igen at strikke dukketøj/juletræspynt.

A while back I knitted a small red Barbie sweater, and since it was just before Christmas, Charlotte thought of hanging it on a pipe cleaner as a decoration for the tree. We received some nice feedback for it here on our blog, so when I sorted through yarn and the toys the grandchildren long have outgrown, I thought of making doll clothes/Christmas decorations again.
Garnet, som er brugt, fører Rowan desværre ikke mere; men andre garner kan naturligvis anvendes. De skal blot have en vis ‘tyngde’ og strikkes på pinde lidt tyndere, end man ellers ville bruge til det pågældende garn, så der bliver hold i resultatet, og det præsenterer sig pænt.

The yarn we used from Rowan is discontinued unfortunately, but other yarns can be used of course. It only needs to have a certain ‘weight’ to it, and to be worked on finer needles than you would normally use in order for the sweater to ‘hold up’.

I gemmerne var der også en masse såkaldte Grønlandsperler, dvs småbitte glasperler, som jeg strøede ud over sweaterkjolerne dels som bling-bling-effekt dels for at aflede opmærksomheden fra sammenstrikninger af masker

Hidden I also found tiny glass beads that I worked into the sweater dresses partly as a bling effect, partly to hide decreases of stitches.OPSKRIFT:

Sweaterkjolen er strikket rundt på strømpepinde nr 3 af 25 g 4-trådet garn, og desuden har jeg som sagt brugt nogle glasperler samt sytråd og en tryklås. Dertil kommer event. en piberenser til bøjle, eller hvis en sådan ikke kan skaffes, et par småpinde, som surres sammen med (sy)tråd.

ÆRMER:  Slå 16 m op på 2 strømpep og str 14 p gl-str, idet de første 2 p str en smule strammere end resten af arb. Luk 3 m af i begynd af de flg 2 p. Der er 10 m på p. Lad ærmerne hvile og str

BULLEN:  Slå 48 m op på 4 strømpe-p og str 2 omg ribbort (2R, 2VR) x12 en smule strammere end resten af arb. Fortsæt arb i R-str, idet der på hver 4. omg tages 1 m ind forskellige steder på omg således:

 4. omg: 6R, 2Rsm, (10R, 2Rsm) x 3, 4R
 8. omg: 2Rsm, (9R, 2Rsm) x 3, 9R
12. omg: 5R, 2Rsm, (8R, 2Rsm) x 3, 3R

Der er 36 m på omg. Str 3 omg lige op. Næste omg str: * 1R, tag 1R ud, 17R, 1R ud, *, gentag fra * til *; der er 40 m på omg. Str 4 omg lige op. På næste omg lukkes der af til ærmegab: Tag 2 m tilbage, * luk 4R af, 15R *, gentag fra * til *; der er 32 m på p. 
Saml bulle og ærmer samtidig med at der laves slids i ryggen, dvs at arb herefter str frem og tilbage i gl-str således: 16R (= bulle), 10 R (= ærme), 8R (=halv bulle), slå 3 nye m op til underfald, 8R (= halv bulle),10 m (= ærme); der er 55 m på p. Str 7 p lige op og begynd indtagninger til åget, idet der startes ved venstre side af slidsen i ryggen således:

 6. p: 7R, 2Rsm, 8R, 2Rsm, 14R, 2Rsm, 8R, 2Rsm, 10R
 8. p: (3R, 2Rsm) x 10, 1R
10. p: 5R, 2Rsm, (6R, 2Rsm) x 4, 2R
12. p: (2R, 2Rsm) x 8, 4R

Der er 28 m på p. Str en smule strammere end det øvrige arb 2 p ribbort 2VR, 2R, idet der på 1. p str 2m sm 6 gange jævnt fordelt over omg. Luk de resterende 22 m VR af.

MONTERING:  Sy ærmerne og ærmegabene sm m madrasst (se evt. Vores post andetsteds på bloggen), fæstn slidsens overfald oven på underfaldet m et par sting, sy tryklås i nakken, sy eventuelt perler i grupper på to eller tre og enkeltvis skønsomt fordelt oven på sammentagne m, hæft alle løse ender på VRS af kjolen.

FORKORTELSER:  arb = arbejde; evt = eventuelt;  g = gram; gl = glat; m = maske(r) eller med; msm = masker sammen; nr = nummer; omg = omgang(e); p = pind(e); R = ret; Rsm = ret sammen; sm = sammen; str = strikke eller strikning; VR = vrang; VRS = vrangside  


PATTERN:

The sweater dress is worked in the round on dpn #3 (US), about 1 oz of sport weight yarn, a few glass beads as mentioned, sewing thread and a small snap. Additionally a pipe cleaner can be used as a hanger, or alternatively a few sticks held together with sewing thread.

SLEEVES: CO 16 sts onto 2 dpn and work the 14 rows of stockinette sts, working the first 2 rows a bit tighter than the rest of the work. BO 3 sts in the beg of the foll 2 rows, leaving 10 sts on the n. leave the sts and work

BODY: Co 48 sts onto 4 dpn and work 2 rnds of rib (K2,P2) x 12 a bit tighter than the rest of the work. Cont in K sts, dec 1 st on every 4 rnd like this:
4 rnd: K6, K2tog, (K10, K2tog) x 3, K4
8 rnd: K2tog, (K9, K2tog) x 3, K9
12 rnd: K5, K2tog, (K8, K2tog) x 3, K3

There are 36 sts on the rnd. Cont 3 rnds without dec. Next work: *K1, inc 1 K-wise, K17, inc 1 K-wise*, rep from * to *, there are 40 sts on the rnd. Cont 4 rnds without dec. BO on next rnd for arm holes: Go 2 sts back, *BO4 K-wise, K15*, rep. from * to*; there are 32 sts on the rnd.
Connect body and sleeves and at the same time make a slit in the back, now working back and forth in stockinette sts this way: K16 (=body), K10 (=sleeve), K8 (=half body), CO 3 new sts (band for slit), K8 (half body), K10 (=sleeve); there are 55 sts on the n. Work 7 rows, begin dec starting by the left side of slit on back this way:

6 row: K7, K2tog, K8, K2tog, K14, K2tog, K8, K2tog, K10
8 row: (K3, K2tog) x 10, K1
10 row: K5, K2tog, (K6, K2tog) x 4, K2
12 row: (K2, K2tog) x 8, K4

There are 28 sts on the n. Work 2 rows rib (P2, K2) a bit tighter again while on the 1st row K2tog 6 times evenly spaced. BO P-wise the rem 22 sts.

FINISHING: Sew sleeves and sleeve holes together with mattress sts (se our blog post about it elsewhere on the page), with a few stitches, sew top slip on top of bottom slip at the end of the slip, and sew on snap on the top. Sew on glass beads in groups of two or three and singularly on the front on top of dec sts. Darn all ends on the ws of work.

ABBREVIATIONS


BO=bind off; CO=cast on; dpn=double pointed needles; K= knit; K-wise=knit wise; P=purl; rnd(s)=round(s); n=needle; st(s)=stitche(s); 

No comments: