Wednesday, March 5, 2008

How to knit lace (2): Isblomst hulmønster / Frost Flower Lace

TANTE JANE TEVARMER

 Til det næste illustreringsprojekt har vi strikket en tevarmer i en lækker uld-mohair kombination. Det er helt sikkert lettere at strikke Isblomstmønstret på rundpind end frem og tilbage fordi man kun arbejder på forsiden af arbejdet og således hele tiden har mønstret foran sig. Hvis du ikke har læst vores sidste post: How to knit lace (1)....er det en god ide lige at læse hvad Jytte skriver m.h.t. at visualisere mønstret for sig inden man begynder. I samme post beskriver jeg også hvordan Isblomst mønstret består af 34 masker og 4 pinde mønsterstrikning, der når de er gentaget 3 gange udgør et "Gitter" og et "Blad" med 2 vrang masker imellem. Dette er første halvdel af en lodret raport, i den anden halvdel bytter "Gitter" plads med "Blad", og de 4 nye mønsterpinde strikkes også 3 gange. 

Hvis du har købt et af vore CHARLOTTE, HANNE eller LOUISE kits kan du følge med i diagram A i opskrifterne, men nedenunder følger også en forklaring uden diagram.

Opskriften passer til en tepotte, som rummer 1 liter; men den kan tilpasses en større potte ved at tilsætte et par m i hver af sidepanelerne eller ved simpelthen at bruge et halvt nummer tykkere pinde.

Materialer:     50 g uldgarn i tykkelse, der passer til p 4, men mønstret bærer sig pænere på på nr. 3,5. Lige pinde nr 3 og 3,5; strømpep nr 3,5; 4 store tryklåse

ISBLOMST MØNSTERET består af 4 p, som stri ialt 3 gange og derefter forskubbes.

TEHÆTTEN strikkes nedefra i to stykker, som senere strikkes sammen på 4 strømpep.

Slå 28 m op på 2 p nr 3. Træk den ene pind forsigtigt ud og spred m . Str 6 p R, idet der på næstsidste p tages 8 m ud jævnt fordelt over p. Der er 36 m.
Skift til p nr 3,5 og str M iflg diagram, idet der str et panel på hver side af M i omvendt glatstr (VR på R siden af arbejdet og R på VR siden). På den 3. p, og hver følg 4. p, tages 1 m ud i hvert panel, 4 gange i alt. Der er nu 44 m på p. Sæt disse m på 2 strp og fordel dem jævnt.

Str et stykke mere på sm måde.

Nu str de to stk sm i forlængelse af hinanden på de 4 strømpep: * 3VR, 1VRmMa, (8VR, 1VRmMa) x 4, 1VR udtagning, 4VR. Gentag fra *.. Der er 90 m på omg.

Næste omg:  R, idet hver af de markerede m str drR sm med sin nabo til venstre.
Næste omg:  VR
Gentag de to sidste omg, indtil der er 10 m tilbage på omg. Luk dem VR af.

Hæft alle ender på VRS af arb og sy 4 trykåse på sidepanelerne, én foroven og én forneden på hver af dem.

FORKORTELSER

arb = arbejde; dr = drejet; følg = følgende; g = gram; M = mønster; m = maske; mMa = med markør (Markør er en garnende i kontrastfarve, som snos rundt om en maske); nr = nummer; p = pind; R = ret; sm = sammen; str = strikke; VRS = vrangside.
AUNT JANE TEA COZY

For our next illustration project we have chosen to knit a tea cosy, using a lovely wool-mohair yarn. It's definitely easier to knit the Frost Flower lace pattern in the round than on straight needles because you only work on the RS of the work always being able to see the pattern as it presents itself. If you haven't read our latest post yet: How to (1)....now is a good idea to read what Jytte writes regarding making a mental picture of the pattern before proceeding. I describe in the same post how the Frost Flower pattern is comprised of 34 sts and 4 different pattern rows which, when they are repeated 3 times create a "Leaf" and a "Lattice" separated by two purl stitches. This is the first half of a vertical repeat,in the other half the "Leaf" and "Lattice" switch places, and the next 4 rows are also worked three times. 

If you have bought one of our CHARLOTTE, HANNE or LOUISE kits you can follow along in diagram A in the pattern description, but there is also a description without diagram below.

The pattern fits a 1 L /36 oz tea pot, but can be adjusted to a larger pot by adding a couple of sts to each end of the side panels or by simply using larger needle and yarn.
Materials: 50 g (2 oz) wool suitable to a size 4 mm/UK 8/US 6, but the pattern presents itself better knitted with a 3.5mm/UK 10/US 4 .
Needles size 3 mm/UK 11/US 3 and 3.5 mm/UK 10/US 4; a pair of dpn size 3,5 mm/UK 10/US 4; 4 large snaps

The Frost Flower pattern is comprised of four rows repeated 3 times and then worked in different sequences.
THE TEA COSY is knitted in two pieces from the bottom up then later joined by knitting them together using pdn.
CO 28 sts using two 3 mm () n. Carefully  pull out one of the n and spread out the sts. K 6 rows while on the 4th row inc 8 sts evenly. There are now 36 sts.
Change to larger n and patt 36 rows acc to graph.The first and last sts are the beginning of the side panels, always worked  in reverse ST sts (P on RS, K on WS). Inc 1 st in both side panels on the 3rd row and every foll 4th row 3 times. There are now  44 sts. Transfer these sts to 2 dpn and divide evenly.
Make another panel just like this.

Knit the two pieces together using the 4 dpn: *P3, P1 and pm, (P8, P1 pm) x 4, m1 in P, P4, repeat from *. There are now 90 sts on the round.
Next round: P
Repeat these last 2 rounds until there are10 sts left. BO in P.
Darn the ends on WS of work and sew the 4 snaps on the panels, one on the bottom and one on the top, see photo.
ABRIVIATIONS:

CO = cast on; BO = bind off; dpn = double pointed needles; foll = following; K = knit;  P =purl; patt = pattern; pm = place marker (by twisting a piece if yarn around the stitch); sts= stitch(es); WS = wrong sideKontakt os hvis du har brug for hjælp med hulmønster opskriften!

Contact us if you need help with the lace pattern, we are here to help!


No comments: