Sunday, February 10, 2008

How to knit lace (1): Isblomst hulmønster / Frost Flower Lace

Instruktion og gratis opskrift til at strikke Isblomst hulmønstret, som er et fint gammelt knipligsmønster, frem og tilbage.


Instruction and Free Pattern in Knitting the old beautiful Frost Flower Lace pattern on straight needles
Det længe planlagte vinterprojekt blev endelig realiseret da vi var på forlænget juleferie i Danmark. Til det første lille illustrerings projekt i at strikke Isblomst mønstret har Jytte lavet et par grydelapper, de er gode når man skænker te op af den varme sølv tekande !The long promised winter project is finally becoming a reality after our prolonged Christmas trip to Denmark. Jytte has made a pair of pot holders as the first teaching project in knitting Frost Flowers; they are perfect when pouring tea from a hot silver teapot!Grydelapperne her giver en god øvelse i at strikke Isblomst mønstret, da det kun er en enkel vandret rapport, der strikkes.Hvis du har købt eller er interesseret i at strikke vores LOUISE eller HANNE strikkekit, er dette her lille projekt rigtigt godt at øve sig på, fordi skulderstropperme på begge modeller strikkes frem og tilbage ligesom grydelapperne.
Mønstret består af 4 pinde mønsterstrikning, der udgør et "Gitter" og et "Blad" med 2 vrang masker imellem. Disse 4 pinde strikkes 3 gange (en halv lodret raport), derefter bytter de plads, og de 4 nye mønsterpinde strikkes også 3 gange. Her på grydelappen strikkes på de første 12 P et halvt Blad, et Gitter og igen et halvt Blad. På PP 13- 24 strikkes et halvt Gitter, et Blad og igen et halvt Gitter. Hvis du har købt et af de førnævnte kits kan du følge diagram C i opskriften, men nedenunder følger også en forklaring uden diagram.

The pot holders here will serve well as an an illustration i knitting Frost Flowers because only one horizontal pattern repeat is made. If you have bought, or are interested in learning how to knit our LOUISE or HANNE knitting kit, this little project is good practice since the shoulder strops on both models are knitted on straight needles like the pot holders.The pattern is comprised of 4 different rows, creating a "Leaf" and a "Lattice" separated by two purl stitches. These 4 rows are knitted 3 times (making half a vertical repeat), then they switch places, and the next 4 rows are also worked three times. On the first 12 rows, knit half a Leaf, a whole Latice, and again half a Leaf. On rows 13-24, knit half a Latice, a whole Leaf, and again half a Latice.
If you have bought one of the above mentioned kits you can follow diagram C in the pattern, but a description without diagram
willfollow below.
Som Charlotte fortæller, har vi haft travlt med at holde ferie her i Danmark, hvor Floridianerne (Charlotte og hendes mand og børn, mine to næsten altid dybt savnede børnebørn) har besøgt mig bl.a. her i Rørvig. Det har imidlertid ikke været det rene driverliv. Forretningen er skam også blevet passet. Dels har vi strikket begge to næsten hver dag, som vi plejer, og dels har vi haft lange og indgående drøftelser om, hvor vi skal bevæge os hen i det foretagende, vi nu har startet. Rent konkret er der bestilt bomuldsgarn fra Italien til de sommerbluser, som vi tilbyder her på nettet, når vi har haft tid til at strikke de modeller, som har spøgt i vore hoveder det meste af vinteren. Og jeg kan da allerede nu afsløre, at jeg slet ikke er færdig med Isblomstmønstret.
Apropos Isblomst! Vi har fået nogle mails, hvori begyndere opfordrer os til at tilbyde nogle undertøjskits for - ja ... begyndere. Det forslag har vi taget til os; men det bliver først til efteråret, når uldent undertøj bliver aktuelt igen. På den anden side er netop Isblomstmønstret et af de kniplingsmønstre, som er meget lette at gå til, hvilket Charlotte allerede har forklaret i sit indlæg. Men under alle omstændigheder er det en god idé at visualisere mønstret, inden man kaster sig ud i det. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Betragt nærbilledet af Isblomstmønstret og læg mærke til, at ribberne i Bladet bevæger sig fra begge sider ind mod midten. Det vil så sige, at indtagningerne også skal pege ind mod midten. Og hvad Gitteret angår, vil den opmærksomme iagttager bemærke, at indtagningerne rækkevis (lodret) vender mod hinanden. Med det billede på nethinden er det lettere at afgøre, hvornår der skal tages 2 ret drejet sammen og hvornår der blot skal strikkes 2 ret sammen.
Nu venter vi så spændt på det garn fra Italien. Det er snart tre uger siden, vi bestilte det, så det må vel komme snart. Mine fingre lige frem klør efter at komme i gang.
As Charlotte relates, we have been busy spending time together in Denmark. I have had a lovely visit here in Rørvig by the Floridians (Charlotte, her husband and children - my deeply missed grandchildren). But we haven't been relaxing entirely, we have also been taking care of business; Knitting almost every day as usual and making plans for upcoming models next season. We have ordered some beautiful cotton yarn from Italy for some of these summer blouses, and are looking forward to offering them as knitting kits on the internet when they are finished. I can now reveal that Frost Flowers lace knitting is still an inspiration to me. Speaking about Frost Flowers, we have received some e mails from knitters asking us to make some lingerie kits for beginning/intermediate knitters. We think that's a great idea, but it won't come out until next autumn since woolen underwear is so seasonal. On the other hand, Frost Flowers is one of the lace patterns that are quite easy to knit as Charlotte has already explained. But I also recommend visualizing the pattern before beginning. Let me explain: Study the close up photo of the pot holder and notice how the ribs in the "Leaf" move from from each side towards the center, meaning the decreases also have to point towards the center. Regarding the "Lattice", notice that the vertical decreases are turned towards each other. With this visual reference in mind it is easier to determine when to twist two stitches together or when just to knit two stitches together.
We are eagerly awaiting the yarn from Italy. It's about three weeks ago we ordered it, but I'm itching to begin!


Grydelapper

Vi har brugt en tyk bomuld og strikket på pind 3.5 mm; men du kan bruge, hvad du har af rester derhjemme.
Slå 44 m op og strik 5 pinde R. Fra nu af strikkes de første og sidste 5 m R (kantmasker), og derefter strikkes de næste 34 m i Isblomst mønstret:
1. P: 3R, 2Rsm, 4R, slo, 2VR - (2R, slo, 2drRsm) x 3, 2VR, - slo 4R, 2drRsm, 3R
2. P: 2VR, 2drVRsm, 4VR, slo, 1VR, 2R - (2VR, slo, 2VRsm) x 3, 2R - 1VR, slo, 4VR, 2VRsm, 2VR
3. P:1R, 2Rsm, 4R, slo, 2R, 2VR - (2R, slo, 2drRsm) x 3, 2VR - 2R, slo, 4R, 2drRsm, 1R
4.P: 2drVRsm, 4VR, slo, 3VR, 2R - (2VR, slo, 2 VRsm) x 3, 2R - 3VR, slo, 4VR, 2VRsm
 • PP 1-4 str ialt 3 gange, hvorefter mønstret forskydes, og PP 13-16 strikkes, ligeledes 3 gange:

  13. P: slo, 2drRsm, 2R, slo, 2drRsm, 2VR - slo, 4R, 2drRsm, 6R, 2Rsm, 4R, slo, 2VR - 2R, slo, 2drRsm, 2R
  14. P: slo, 2VRsm, 2VR, so, 2VR sm, 2R - 1VR, slo, 4VR, 2VRsm, 4VR, 2drVRsm, 4Vr, slo, 1Vr, 2R - 2Vr, slo, 2Vrsm, 2VR
  15. P: slo, 2drRsm, 2R, slo, 2drRsm, 2VR - 2R, slo, 4R, 2drRsm, 2R, 2Rsm, 4R, slo, 2R, 2VR - 2R, slo, 2drRsm, 2R
  16. P: slo, 2VRsm, 2VR, slo, 2VRsm, 2R - 3VR, slo, 4VR, 2VRsm, 2drVRsm, 4VR, slo, 3VR, 2R - 2VR, slo, 2VRsm, 2VR

 • Nu er halvdelen af grydelappen strikket, og den anden halvdel strikkes færdig ved at gentage ovenstående. Slut af med 5 pinde R og luk af. Hækel en strop bestående af 7 luftmasker og sy den fast i et af hjørnerne på bagsiden af arbejdet. Hæft alle ender.

  Forkortelser:
  R=Ret
  2Rsm = 2 Ret sammen
  2drRsm = 2 drejet Ret sammen
  VR =Vrang
  2VRsm = 2 Vrang sammen
  2drVRsm = 2drejet Vrang sammen
  m= maske(r)
  slo= slå om  Kontakt os hvis der er noget i opskriften du ikke forstår, så skal vi hjælpe dig.I næste post vil illustrere hvordan Isblomst mønstret strikkes på rundpind.  Pot holders
  We have used a US#5 needle and worsted cotton, but any yarn will do.
  • Cast on 44 sts and K 5 rows of stocking st (K sts). From now on the first and last 5 sts are worked in these K stitches, the other 34 sts make out the Frosted Flower pattern: • 1st row: K3, K2tog, K4, yo, P2 - (K2, yo, K2twtog) x 3, P2 - yo, K4, K2twtog, K3
  2nd row: P2, P2twtog, P4, yo, P1, K2 - (P2, yo, P2tog) x 3, K2 - P1, yo, P4, P2tog, P2
  3rd row: K1, K2tog, K4, yo, K2 - P2, (K2, yo, K2twtog) x 3, P2 - K2, yo, K4, K2twtog, K1
  4th row: P2twtog, P4, yo, P3, K2 - (P2, yo, P2tog) x 3, K2 - P3, yo, P4, P2tog

  Work rows 1-4 three times and then rows 13-16 three times, too:

  13th row: yo, K2twtog, K2, yo, K2twtog, P2 - yo, K4, K2twtog, K6, K2tog, K4, yo, P2 - K2, yo, K2twtog, K2
  14th row: yo, P2tog, P2, yo, P2tog, K2 - P1, yo, P4, P2tog, P4, P2twtog, P4, yo, P1, K2 - P2, yo, P2tog, P2
  15th row: yo, K2twtog, K2, yo, K2twtog, P2 - K2, yo, K4, K2twtog, K2, K2tog, K4, yo, K2, P2 - K2, yo, k2twtog, K2
  16th row: yo, P2tog, P2, yo, P2tog, K2 - P3, yo, P4, P2tog, P2twtog, P4, yo, P3, K2 - P2, yo, P2tog, P2
 • Now half the pot holder is done. Work the other half by repeating everything again. Finish with another 5 rows of stocking sts and bind off. Crochet a strap of 7 loops with a crochet needle and sew into one of the corners on WS of work. Weave in all loose ends.


  Abreviations:
  K=Knit
  K2 tog = Knit 2 stitches together
  K2 twtog =Knit 2 stitches twisted together
  P =Purl
  P2 tog= Purl 2 stitches together
  P2twtog = Purl 2 stitches twisted together
  st(s) = stitch(es)
  yo = yarn over  Contact os if you are getting stuck, we are here to help! Next posted project will feature how to knit Frosted Flowers in the round.  No comments: