Wednesday, August 13, 2008

Sewing knitting seams together using Matress Stitches/ Syning af strikkede sømme med madras sting

Syning af strikkede sømme med madras sting
Et andet aspekt i færdiggørelsen af striketøj er at sy sømmene sammen så usynligt som muligt. Vi foretrækker at bruge madrassting, især når man syr for-og bagside sammen på en sweater, der er strikket i glatstrikning, fordi resultatet kommer til at se ud, som om det er strikket sammen. Men denne usynlige kvalitet er også rigtig god, når man skal sy ærmer i, da kanterne rundt om ærmet og ærmgabet ofte ikke er de pæneste med de mange indtagninger. Fordi madras sting ligger imellem kantmasken og masken ved siden af, gør denne syning det muligt at lave en flot sammensygning af ærmekuplen.
Begynd med at lægge de pressede stykker ved siden af hinanden. Du skal forøvrigt altid arbejde på retten, når du syr med disse sting. Nedenfor vil vi ved hjælp af et andet af Jyttes designs i Luxor bomuld vise dig, hvordan man syr et ærme i et ærmegab. Første skridt er at sy ærme- og skuldersømmene sammen med madrassting. Saml to to horisontale lænker, der løber langs kanten og masken ved siden af, op. Dette er smukt illustreret adskillige steder på nettet og i bøger. For at ungå forvirring skal jeg nævne her, at jeg normalt samler to lænker op i stedet for blot en for at undgå en tyk søm. Undtagelsen er, hvis garnet er meget tykt. Jeg trækker også garnet igennem med det samme i stedet for at vente, til flere rækker er syet ,fordi jeg føler, at jeg bedre kan kontrollere stramningen af sømmen. Et andet aspekt i færdiggørelsen af striketøj er at sy sømmene sammen så usynligt som muligt. Vi foretrækker at bruge madras sting især når man syr for-og bagside sammen på en sweater, der er strikket i glatstrikning, fordi resultatet kommer til at se ud, som om det er strikket sammen. Men denne usynlige kvalitet er også rigtig god, når man skal sy ærmer i, da kanterne rundt om ærmet og ærmgabet ofte ikke er de pæneste med de mange indtagninger. Fordi madras sting ligger imellem kantmasken og masken ved siden af gør denne syning det muligt at lave en flot sammensygning af ærmekuplen.
Begynd med at lægge de pressede stykker ved siden af hinanden. Du skal forøvrigt altid arbejde på retten, når du syr med disse sting. Nedenfor vil vi, ved hjælp af et andet af Jyttes designs i Luxor bomuld vise dig, hvordan man syr et ærme i et ærmegab. Første skridt er at sy ærme- og skuldersømmene sammen med madrassting. Saml to to horisontale lænker, der løber langs kanten og masken ved siden af, op. Dette er smukt illustreret adskillige steder på nettet og i bøger. For at ungå forvirring skal jeg nævne her, at jeg normalt samler to lænker op i stedet for blot en for at undgå en tyk søm.Undtagelsen er, hvis garnet er meget tykt. Jeg trækker også garnet igennem og strammer efter hver to sting (istedet for at vente til adskillige rækker er syet), fordi jeg føler, at jeg dermed bedre kan kontrollere stramningen af sømmen.

Sewing knitted seams together using Mattress Stitches Another aspect of finishing a knitted project is sewing together the seams as unconspicuous as possible. We like the Mattress Stitches especially when joining the front and back side of a sweater knitted in stockinette stitch because the knitting appears to be continuous. But their invisible quality also works very well when sewing sleeves into armholes since the edge around the armhole and sleeve with all the shaping often do not look too pretty. Since Mattress Stitching is done in the space between the edge (selvage) stitch and the stitch next to it, this sewing technique makes a beautiful gathering of two pieces of knitting.
Begin by laying the blocked pieces out side by side. By the way, you will always be working on the right side of the work with this technique. Here we are showing how to sew the sleeve into the armhole using another of Jyttes new designs in Luxor cotton. First step should be to sew the sleeve and shoulder seam together using these Mattress Stitches. Pick up the two horizontal bars running between the edge stitch and its neighbor. This is nicely illustrated in many other places on the web and in books. To avoid confusion I should mention here that I usually pick up two bars or loops instead of just one to avoid a very bulky seam. The exception would be working in thick yarn. I also tighten the yarn after every two stitches (instead of letting the rows accumulate) as I feel I can control the tightness of the seam better.1. Sæt ærmet i ærmegabet med nipseenåle, begynd med at få de to sømme til at mødes under ærmet og sæt dernæst midten af ærmet til øverst på skuldersømmen, så arbejdet bliver delt mellem disse to punkter. Fordel yderligere 3 nipsenåle imellem disse to, så arbejdet bliver holdt løseligt sammen.

1. Pin the sleeve cap onto the body, begin by joining the two seams under the arm and then place the center of the sleeve on the shoulder seam in order to divide the work evenly between these two points. Distribute another 3 pins between these points in order to hold the pieces together loosely.2. Tråd nålen og begynd med at stikke nålen ind i sømmen under armen og saml to glatstriknings lænker op. Stik derefter nålen ind i de to glatstrikningslænker der ligger i sømmen på ærmet. Træk garnet igennem mens du blidt trækker til. Saml derefter de næste to lænker op mens du arbejder i urets retning. Fortsæt til skuldersømmen.

2. Thread the needle and insert it into the seam under the arm picking up two loops in a Stockinette Stitch, then insert the needle into another two loops in the seam of the sleeve. Pull the yarn through gently tightning a little, then pick up the next two loops working clockwise. Continue in this fashion until you reach the shoulder seam.

Juster sømmen som det er nødvendigt, så den altid er pæn og flad. I dette tilfælde er skuldersømmen strikket sammen i vrang, og det er således den vandrette lænke, der skal stikkes ind i (se foto øverst). Slut af med at sy alt sammen og væv enden ind på vrangsiden.

Adjust the seam as necessary so that it always lays flat and neat. In this case the shoulder seam is knitted together in Purl thus making it the horizontal bar to be picked up (see photo above). Finish off by connecting the pieces and weave the remaining yarn on to the wrong side.

2 comments:

Anonymous said...

Thanks a lot, you know I have spent days going through pages for good articles about this subject matter for so much time and this article is the best I have read up to now. [url=http://www.acotranslations.fr]Entreprise traducteur francais[/url]

Anonymous said...

Considerably, this post is really the sweetest on this notable topic. I harmonise with your conclusions and will thirstily look forward to your incoming updates. Saying thanks will not just be sufficient, for the phenomenal clarity in your writing.